thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Ồ, Obama
 
 
 
 

Ồ, Obama

 
Obama có tướng tinh của con khỉ, khỉ Châu phi.
Bản đồ nước Mỹ có hình dạng một con bò, bò Bắc Mỹ.
Chính trị dân chủ đã vượt qua kỳ thị, kỳ thị Huê Kỳ.
 
Chính trị trong chăn là chính trị của chí rận.
Chính trị dưới gậm giường là chính trị của nghêu sò ốc hến.
Chính trị bộ chính trị là chính trị của phim chưởng Thần Đao Nhất Dương Chỉ.
 
Không biết Hương có vui không khi Obama là Tổng thống?
Không biết Linh có trề môi không khi Obama là Tổng thống?
Tôi thấy có một diệu kỳ xẹt qua khi Obama là Tổng thống!  
 
Trong tương quan giữa quyền lực, quyền lợi và quyền con người
Chính trị ở đâu? Ở giếng dầu? Ở cơ cấu tả hữư? Hay ở trên đầu thiên hạ?
Có lẽ chính trị đáng giá là tạo ra cảm hứng về một cơ hội cho tất cả.
 
Từ Obama hiện ra một quá khứ ám ảnh của lịch sử có những khúc quành
Ánh lên sự sống, và chỉ có không tưởng, cực quyền mới là con đường thẳng
Của tuyệt vọng, loại chính trị thần bí rút vào xương tuỷ phá huỷ hy vọng.
 
5/11/2008
 
 
----------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018