thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Đối ngữ | Tay đôi | Chạy | Danh-dao-dĩ-nhậu
 
 

Đối ngữ

 
                    + tặng Đinh Linh
 
hữu tài vô danh - gái mạnh
về chồng - hữu công vô lao -
gái mau miệng lưỡi - hữu tuổi
vô tri - gái đĩ già mồm -
 
*
 
hữu sắc vô hương - gái nương
eo nhỏ - hữu thọ vô tình -
gái tinh nhan sắc - hữu tắc
vô biến - gái tiếng ba hoa -
 
*
 
hữu nhà hữu chủ - gái ngủ
lai rai - hữu tài hữu dụng -
gái vụng đường tu - hữu tù
hữu tội - gái trội lẳng lơ -
...
gái tơ ngứa nghề - gái mê
đau khổ - gái tổ ăn quà -
gái ma: yêu nữ - gái bự:
gái mập - gái chập: gái khùng -
gái chung: gái chạ - gái nạ:
nhiều con - gái son: gái trẻ -
 
còn gái trên đời: thời còn đối ngữ...
 
 
 

Tay đôi

 
Hôm qua lên núi hái chè
[là hụi là khoan] gặp thằng
phải gió [là hụi là khoan]
nó đè em ra [là hụi là khoan]
dù cho em khóc em la
[là hụi là khoan] nó vẫn
cứ đút [là hụi là khoan]
cái đầu cha nó vào...
 
[là hụi là khoan]
 
hôm nay lên núi hái chè
[là hụi là khoan] lại thằng
phải gió [là hụi là khoan]
nó đè em ra [là hụi là khoan]
lần này không khóc không la
[là hụi là khoan] em van
nó đút [là hụi là khoan]
cái đầu cha nó vào...
 
[là hụi là khoan]
[là khoan với hụi]
[là hụi tụi bay]
 
----------
[là khoan] chú thích
[là hụi] dân ca
nổi tiếng [hụi] vùng
Tây Bắc [khoan khoan]
[hụi hụi] ngoặc vuông.
 
 
 

Chạy

 
Chạy làng chạy nợ mất vợ như chơi
 
*
 
chạy quanh chạy chọt cà thọt suốt đời
 
*
 
chạy đôn chạy đáo ăn cháo cả ngày
 
**
 
chạy thang chạy thuốc một cuộc chơi hoang
chạy sang chạy sảng gặp đời bát ngát
 
**
 
chạy sấp chạy ngửa có chửa tiền bạc
chay xơ chạy xác mình hạc xương mai
 
**
chạy mồ chạy mả một ả đào tơ
chạy lơ tơ mơ là tợ quýnh quáng
 
**
 
chạy tán chạy loạn sáu năm nữa hợi
chạy chơi bời bời đang sướng sung sức
 
***
 
chạy đôn chạy đả - chạy cả vào chùa -
[chạy thua nước lũ]) gặp lúc trời mưa -
cửa chùa không đóng - [lóng ngóng pho tượng] -
vãi già đi vắng - chỉ một ni cô -
 
[hai vú lồ tồ] cởi truồng đứng tắm -
anh chàng đứng ngắm - [bỗng thèm nước mắm] -
con lợn tồng ngồng - hai trẻ một lòng -
[đành tâm phá giới] tha hồ chửi bới -
những kẻ thèm tu - [tình thù rực rỡ].
 
 
 

Danh-dao-dĩ-nhậu

 
danh cương lợi toả - mấy bả đi chợ -
danh ô nan thục - mua chục đầu gà -
danh bất lợi danh - mua chanh tiêu muối -
danh bất hư truyền - còn tiền mua rượu -...
 
dao chém đằng đọng - rạch họng đầu gà -
dao bào mới sắc - cắt mỏ quăng đi -
dao đùi lấy chuôi - đâm muối tiêu ớt -
dao cùn phó nễ - chẳng để bếp ngơi -...
 
danh bất vị nhân - hành chần để sẵn -
danh gia vọng tộc - một hộc bún tàu -
danh hoa kỳ thảo - xào thịt làm lẩu -
danh chính ngôn thuận - làm nhưn gia vị -...
 
dĩ hoà vi quý - chí lý làm mồi -
dĩ trường kích đoản - lục soạn chén bát -
dĩ oán báo ân - món chân sẵn có -
dĩ đức biến tướng - sung sướng bắt đầu -...
 
danh dao dĩ nhậu - danh quá kỳ thực -
dĩ thực vi thủ - dĩ ngủ vi tiên -
gắp mồi như điên -  rượu rót liên miên -
thằng nào không siêng - thì không được nhậu.
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018