thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
viết được 26 câu
 
đất nước những ngày lạm phát
đất nước những ngày lạm phát
đất nước những ngày lạm phát
đất nước những ngày lạm phát
 
giá gạo tăng gấp bốn lần (bấn loạn)
giá gạo tăng gấp bốn lần (bấn loạn)
giá gạo tăng gấp bốn lần (bấn loạn)
giá gạo tăng gấp bốn lần (bấn loạn)
 
người ta giải thích về kinh tế vĩ mơ
í quên, vĩ mô
80% dân chúng cũng lơ mơ
chỉ biết mình hơi đói
 
việt nam không thiếu gạo
việt nam không thiếu gạo
việt nam không thiếu gạo
việt nam không thiếu gạo
 
tìm mấy thằng ba xạo
mấy con vịt lăng nhăng
có thằng nào nhăn răng
cũng chỉ là đồn nhảm
 
một nửa sự thật không phải là sự thật
một nửa sự thật không phải là sự thật
một nửa sự thật không phải là sự thật
chúng chỉ là những bài đăng báo
(đọc xong mồ hôi ướt áo)
 
thế là giải quyết xong, rốt ráo!
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018