thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Bóng & Bước
 
 

Bóng

 
                      tim của hắn đã ngụt lửa
                                   (Maiakovski)
 
cái bóng nọ cái bóng
của người đàn ông lại
gần cái bóng kia cái
bóng của người đàn bà
 
hai cái bóng kia cái
bóng của người đàn bà
và bóng của người đàn
ông hai cái bóng ở
 
trên tường gần nhau thật
gần như hai người gần
nhau thật gần ở trên
giường bóng của chiếc giường
 
bất động ở trên tường
như hai cái bóng bóng
người đàn bà bên bóng
người đàn ông bất động
 
ở trên giường hai cái
bóng bất động người đàn
ông và người đàn bà
gần thật gần bất động.
 
08.03.2008
 
 
 

Bước

 
                      một thí dụ về nghệ thuật trình diễn:
                      hí kịch, hí khúc, nhúc nhích và, khúc khích
 
hắn bước, chân trái bước trước
chân phải vấp phải hòn đá,
hắn ngã, rồi cười, đứng dậy
rồi bước, chân phải bước trước,
chân trái vấp phải hòn đá,
hắn ngã, rồi cười, đứng dậy ,
rồi bước, hắn bước, chân nào
bước trước, chân nào bước sau,
chân nào vấp phải, hay cả
hai chân, vấp phải hòn đá,
làm hắn ngã, rồi cười, gãi
gãi đầu, đứng dậy, rồi bước
 
thiền đăng, 12.03.2008
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018