thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Đừng chơi tau chớ, năm mới
 
                                    + Quynh đài đang ở nơi mô, Trần Dần!
 
 
Hủa:
     — năm mới ơi
     — mi sẽ mới thế nồ?[1]
 
Đốp:
     — tau luông mới, boọng mi cứ iêng taăm…
 
Hủa:
     — mới thế nồ?
 
Đốp:
     — tau mới trênh diễng từ dà chúc tụng
     — tau mới trong thành tích dà tài khoảng đeng
     — tau mới ở diệc đoàng ốp, tẩy nỗ dà du khống
 
Hủa:
     — chưa kịp hủa
 
Đã đốp liêng tu bấc tậng:
     — tau mới như hộp quấc hội
     — tau mới như công diệc của boang tư tưởng
     — tau mới như ứng xử ở bộ công oang
     — tau mới như thaảm mĩ nơi bộ dăng qoá
     — tau mới như tình ngừi troong khám chí qoà
     — tau mới như trí tệ của bộ dấu dục
     — …
 
Đụ mẹ… boọng mi đừng hỏi, đừng hoạch sách tau chớ
Đụ mẹ… boọng mi đừng keo đùa, đừng iêu cào tau chớ
Đụ mẹ… boọng mi đừng bắc tau đụ mẹ boọng mi chớ
                                                  / tau thích mua daăm dị thành niêng
                                                  / thích híp daăm người qoá cố
                                                  / ...
 
Hủa:
     — đụ mẹ mi năm mới ơi
     — mi sẽ mới thế nồ?
 
Hủa:
     — đụ mẹ mi thập kỉ mới ơi
     — mi sẽ mới roa sô?
 
Hủa:
     — đụ mẹ mi thế kỉ mới ơi
     — mi sẽ mới thế nồ?
 
Hủa:
     — đụ mẹ mi thiên niên kỉ mới ơi
     — mi sẽ mới roa sô?
 
Đáp: (giọng chuẩn và coi như là rất thanh lịch)
     — tao đéo, tao đếch, và tao không cần biết
     — tao không phải là đứa chịu trách nhiệm cho bọn mày
     — ...
     — địt mẹ, làm gì được nhau.
 
 
_________________________

[1]Tìm đọc thêm bài thơ “Năm mới” của Trần Dần (1926-1997) thi sĩ. Và nhớ đọc theo dọng Quảng Nôm.


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018