thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Tuyên ngôn siêu hình của gió
 
thế nầy sinh ra không phải là thế kia
từ cội hư vô     bào thai mẹ 
thế nầy hoá thân thế kia
 
ngày mai lăn cho tròn tiếng khóc thiên thu    một hình hài
 
thế nầy sinh khởi không phải là thế kia
thế nầy đùi mông ngực vú thanh xuân phong nhụy thế kia
thế nầy trổ nhánh trăm sông vươn dậy một núi đồi eo vịnh biển
thế nầy mọc cánh bao la đất trời khói sương mị mộng
thế nầy dự phóng dài tay hư huyễn thêu dệt thế kia
thế nầy mơ qua điệp trùng hoả đại thiêu đốt
tàn một ngàn ngày hôm qua yêu quá mắt môi
tàn một ngàn tháng hôm qua yêu chết đời nầy
tàn một ngàn năm hôm qua yêu khổ luỵ trần gian
tàn một ngàn thế kỷ hôm qua yêu bán sống sợi lông vô tướng
tàn một ngàn thiên kỷ hôm qua chưa về nguồn cát bụi khởi sinh
 
*
 
thế nầy sinh ra không là thế kia
ngày mai tiếng khóc thiên thu      nứt mầm    
ngoài trong cội hư vô, tuyên ngôn siêu hình lao xao      biếc gió.
 
11.07
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018