thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Nghĩ từ thành ống
giả định hắn, là giọt máu...
ánh sáng lăn đi               mặt xà bần
ngày hôm nay            dự kiến những điều lởm chởm...
 
hắn [thứ ánh sáng cũ và nhàu và ẩm] vươn mình dài mũi tiêm
giọt máu và thành ống sót lại sự trương phình tưởng tượng
và thứ nước [không phải sương tối] ảo giác...
 
hắn nói chuyện với mũi nhọn          luôn thế         hạnh phúc nhọn         vi rút nhọn những thứ thuộc hắn nói chuyện với bầu trời
và những thứ bơi trong đó: trăng, sao và nước dãi
và bánh xe lu nền đường. . .
 
tất cả lăn đi         mặt xà bần lạnh
đêm bên ngoài         những thứ thuộc hắn nói chuyện với chữ
hắn với mặt giấy               và sống trong thành ống         nghĩ theo thành ống
những kẻ như hắn đẩy kim giờ               những bệnh tật và mơ tưởng
viễn cảnh của mơ tưởng và giấc mơ về                 nơi sinh ra nó
hắn chật ních trong ống                chật mọi thứ và lời nói: hắn ú ớ với hiện tại
 
hắn              những bài thơ nhiễm độc.

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018