thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Bài ca Bách/Lạc/Đại/... Việt
 
+ gởi những nhà dân tộc học, và Đinh Thị Như Thuý
 
1.
chúng ta đã phải đi qua một chặng đường dài
                       mới đến được nơi đây...
ôi Việt Nam!
 
2.
chúng ta đã phải đi qua một chặng đường dài
                       mới đến được nơi đây...
ôi Việt Nam!
 
3.
chúng ta đã phải đi qua một chặng đường dài
                       mới đến được nơi đây...
ôi Việt Nam!
 
4.
chúng ta đã phải đi qua một chặng đường dài
                       mới đến được nơi đây...
ôi Việt Nam!
 
5.
chúng ta đã phải đi qua một chặng đường dài
                       mới đến được nơi đây...
ôi Việt Nam!
 
6.
chúng ta đã phải đi qua một chặng đường dài
                       mới đến được nơi đây...
ôi Việt Nam!
 
7.
chúng ta đã phải đi qua một chặng đường dài
                       mới đến được nơi đây...
ôi Việt Nam!
 
 
...
bảy lần bảy bốn chín
bốn chín lần bốn chín...
đã mấy ngàn lần ôi như thế
ôi Việt Nam!
                      – những tiếng kêu không lời đáp
                      - những tiếng kêu thất thanh
 
nhưng chúng ta vẫn ngân vang bài ca “Đoạn trường tân thanh”
sau đoạn trường mới, rồi chúng ta đi đâu?
 
Chúng ta dường như không được biết.
 
ôi Việt Nam!
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018