thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
chuyện nhỏ của ngài lớn
 
để tặng bác phan bá thọ nhân đọc lại bài thơ
“thèm thuồng đủ thứ & họ… đã ăn gì để s[r]ống”*
của bác
 
một hôm vi hành tình cờ
ngài phát hiện thấy những hành
vi xem thường thậm chí bôi
nhọ ngài dán rải rác đây
 
đó trong những hẻm tối không
biết thằng mọi đen bố láo
nào vẽ mặt ngài to hơn
mặt thật của ngài và vẽ
 
láo cái quần của ngài may
chằng chịt những túi là túi
mà chẳng túi nào có đáy
dưới chân ngài ngổn ngang những
 
tờ giấy bạc in hình ngài đang
hồn hậu từ nơi cao nhìn
xuống Nhân dân và Tổ quốc.
 
 
--------------
chú thích:
* xem bài thơ của phan bá thọ đã đăng trên Tiền Vệ :
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018