thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
thơ, chao ôi! máu
 
bài đám cháy thường trực[1] của
michel butor mà anh
hoàng ngọc biên dịch ở ngay
phía trước, để mắt lia đến
 
hàng: tôi nhớ những năm đen
tối cuối thời chiếm đóng... tôi
phát xoay người, bọc soy & flax-
seed tortilla chips để
 
cạnh bên tiện tay tôi chộp
lấy, ngó mông qua cửa sổ,
cứ miên man móc từng miếng
lớn cho vào mồm thì, hết
 
hình này tới ảnh nọ chúng
cứ thoắt ẩn, thoắt hiện trên
trí, trong mớ hình ảnh hỗn
độn ấy, ấn tượng nhất phải
 
nói, hình ảnh lọ spinach
sour cream dip tôi mới mua
hôm kia, và rồi thay vì
lấy ra ăn kèm, tôi đi
 
vói tay bỏ đĩa music
of our century của nhà
wergo sưu tập, nghe mu-
sic of changes của john cage,
 
đâu được giữa chừng tôi ấn
con chuột để nghe le grand
macabre, cho đến e-
tudes pour piano
 
của gyorgy lige-
ti và tôi bắt đầu viết
xuống — bài đám cháy thường trực
của michel butor mà
 
anh hoàng ngọc biên dịch mở
ngay trước mặt, đưa mắt tôi
lia đến dòng: tôi nhớ những
năm đen tối cuối thời chiếm
 
đóng... tới đó, tức thời liền
xoay ngang, ngó mông qua cửa
sổ, chao ôi! trong đầu thiệt
mang mang, miên man như vậy
 
cho đến khi buộc phải đứng
lên mở lọ spinach sour
cream dip, rồi vừa để tai
nghe works for piano &
 
prepared piano
của john cage vừa nhẩn nha
móc chips xúc từng miếng nhỏ
bỏ vào mồm thì, hết hình
 
này tới ảnh nọ, lần này
trong đám hình ảnh hỗn độn
để ý, tôi thấy ra mơ
hồ một vóc dáng, ả thoắt
 
ẩn, thoắt hiện như thơ vậy,
một hồi, cứ miên man trên
trí tôi để mặc những hình
ảnh không đầu, đuôi chồng chéo
 
tầng tầng, lớp lớp trong đầu
tôi anh t. ạ.
 
 
_________________________

[1]Xem bài Đám cháy thường trực, thơ Michel Butor, bản dịch Hoàng Ngọc Biên.


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018