thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Viên đạn lịch sử — F.2
 
gởi Tuấn Khanh & Trà Đoá
 
Mấy hôm trước, báo đưa tin, hiện có một vài học sinh phổ thông [khoảng 24 triệu đứa], nói tiếng Việt, được chẩn đoán là bị đạn bắn vào mép tim, dọc sọ và giữa háng.
 
Những viên đạn đã gỉ sét, gây đau đớn, khiến khó thở...; và đặc biệt, đạn đã bay một cách chậm rãi, lạnh lùng từ hơn 30 năm [mà không: hơn 60 năm] trước — và tất nhiên, đã được thông báo, định hướng cẩn thận.
 
Tất cả lũ trẻ nghe tin tuyên truyền là sẽ được giải phẫu để lấy đạn ra — điều đó giống như một phép màu.
 
Lũ trẻ sẽ có dịp cảm ơn “thiên tài” của Trời Phật đã giúp chúng được sống tiếp quãng đời còn lại.
 
Và đương nhiên rồi, điều đó chỉ có thể diễn ra [và thành hiện thực xã hội...] khi thực sự có những phép màu... mà những phép màu ấy phải thoát ra được cảnh tù đày của chính mình.
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018