thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Dậy muộn
 
đứng cắn một miếng lớn,
mặt trời*
rửa óc,
hóng miếng cơm.
 
nhìn toàn cảnh giữa ngày
trước mắt, muốn chết thiệt,
không dễ chút nào, tôi
chỉ có thể thêm thắt
 
vài chi tiết, tỷ dụ:
bây giờ, mới 12
giờ hơn; gì chứ khát
vọng, ở mọi nơi / mọi
 
chỗ, cỡ tôi, phải chờ
cho tới mửa máu; rồi,
để nhìn tổng thể giữa
ngày trước mặt sao giống
 
hệt bức tranh trừu tượng,
tôi cũng chỉ có thể
thêm vài chi tiết không
đầu, không đuôi sau đây:
 
ngồi hớp từng hớp
mây trôi.
gan, ruột đổ tháo ngoài biển đông.
 
và số phận, không thể
sắp đặt như vật thể
phi kịch tính, nhắm đánh
động thị giác; bây giờ,
 
vừa đúng 1 giờ, tôi
buộc chơi chơi kiểu hậu
hiện đại cho tới chạng
vạng thì ả lại bảo:
 
ở đâu cũng thế, cỡ
mày, chỉ có nước giập
mật, con ạ.
 
 
-------------------
* ý thơ Khế Iêm.
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018