thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Trên Nob Hill và những lẩm cẩm
 
gặp lại ông, tính từ hôm
bù khú trong golden gate
park; còn nhớ, buổi ấy nhằm
ngày hội của những tay chơi
 
cần sa, tôi, ông kéo ra
chái hiên muse caffee, cần
sa, bia bọt vung vẩy cho
đến giờ, ngót nghét đã hơn
 
hai chục năm, suốt từ bấy
tới nay, chuyện đi việt nam,
phải nói, vẫn là chuyện lớn,
thế rồi kéo nhau, lần này
 
lên nob hill, dăm, ba hơi
cần sa giáo đầu, ông mở
mồm, tôi hiểu, cũng chỉ để
nói; ông thao thao về đêm,
 
ngày nơi đây trùng trùng sinh,
tử, về những cơn mộng phải
gió giữa cơm, áo, về hạnh
phúc từ đôi ba cuộc tình
 
vụng trộm trời cho, về các
mùi “đỉnh” tẩm trong condom,
về ngữ, nghĩa ở trên trời,
dưới đất, về thơ từ nay
 
không phải làm gì nữa, đã
có ngày thơ hoành tráng, được
tổ chức hằng năm tại văn
miếu, về tuổi, tên, gái gú,
 
về thời gian, bóng xế hắn
cứ xồng xộc mà cuộc đời
thì, lúc nào cũng dễ thương,
ông phát đề cập về tôi,
 
hỏi việc đĩ, bợm trước mắt,
về tương lai với một lô
dấu chấm than; tôi thấy, và
phải nói, sau ngần ấy năm,
 
lại gặp, chuyện đi việt nam
hiện thời, dù chả phân biệt
được ai chó, ai người, tôi
cũng cố lắng lòng, không để
 
gạn đục khơi trong, mà bằng
một phong cách hết sức trời
biển, tôi hiểu, phải dứt điểm
cái đót cần sa, cũng như
 
ba chuyện lẩm cẩm; nhả một
lô, tuyền dấu chấm hết, đồng
thời chắp tay vái khắp lượt
tôi nói: hey man! i think
 
you look kind of like an
asshole; lìa nob hill, cấp
kỳ mọi dấu, vết về buổi
gặp trên trí tôi, tan, biến
 
vào màn sương dày đặc trước
mắt.
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018