thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Mấy ngày sau tết dương lịch
 
Ngồi bên tảng đá, được sắp
đặt nhằm đánh động thị giác
trước de young museum, trị
giá hơn hai trăm tám mươi
 
triệu đô-la, bằng chính cái
đầu, tôi thực thoải mái huyên
thuyên các cái, con linh-đà,
mười bảy tuổi rưỡi, thì luôn
 
cho rằng tôi đương làm tuyền
những trò vô tích sự và,
tất nhiên, tôi có tự do
tuyệt đối, để làm cái việc
 
vô tích sự ấy; phải nói,
với con linh-đà, điều mà
nó cho cực kỳ thơ mộng
là những điều thật hết sức
 
giản dị, việc bằng chính cái
đầu, tôi đương thoải mái huyên
thuyên các cái, đại khái: sống,
chết, tương lai, quá khứ, hiện
 
tại, căn cước da màu, này
nọ bên cạnh tảng đá, được
sắp đặt nhằm đánh động thị
giác, trước de young museum,
 
trị giá hơn hai trăm tám
mươi triệu đô-la, tất nhiên,
tôi hoàn toàn tự do làm
cái công việc vô tích sự
 
này, tuy vậy, mới mười bảy
tuổi rưỡi, con linh-đà đã
biết trừng mắt mắng té tát
vô mặt tôi - những thứ ấy
 
chả mắc mớ gì tới thơ
hết.
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018