thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
mưa đêm, ở những tiểu tiết
 
vào những ngày tháng lụn
năm tàn thế này, tôi
ngồi, lần giở đọc trang
hộp thư toà soạn của
 
tạp chí văn số 4-
2 & 43 xuân bính
dần, từ thế kỷ trước,
ở một đoạn trả lời
 
đọc giả có tên mộng
hoàng hoa, ông mai thảo
viết : thơ làm công phu,
nhưng cầu kỳ và vẫn
 
còn sử dụng nhiều quá
những chữ, những từ đã
trở thành sáo ngữ. nhịp
thở ở nhiều đoạn cũng
 
chưa ổn. nếu cố gắng
cho đơn giản, trong sáng
hơn. được mới lạ hơn;
những ngày cuối năm hai
 
ngàn lẻ 6 tôi ngồi
cả đêm, nhìn mưa rơi
phát lần giở trang hộp
thư tòa soạn của tạp
 
chí văn số 42 &
43 xuân bính dần,
từ thế kỷ trước ra
đọc, một cách ngẫu nhiên
 
làm bài này, phải nói
tôi chả dụng công lắm
nên tính chất cầu kỳ
hoàn toàn không có ở
 
đây, tôi tránh hết sức
những chữ, những từ bị
cho là sáo ngữ, nói
một cách đến cùng thì,
 
nhịp thở ở mỗi đoạn
như thế, tôi tạm coi
là ổn, không phải cố
gắng làm đơn giản, trong
 
sáng hơn được nữa, còn
có thơ, có mới, lạ
hay không, lại là chuyện
khác, phải không ạ!
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018