thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Quán tính
 
Bọn chúng bóp vú vợ tôi
hàng ngày
ngay trước mắt tôi
 
Con bọn chúng uống sữa vợ tôi
rồi đánh túi bụi lên đầu cổ mình mẩy con tôi
hàng ngày
ngay trước mắt tôi
 
Bọn chúng nhốt anh em tôi
thành từng bầy
rồi bắt đi lao động khổ sai
hàng ngày
ngay trước mắt tôi
 
Bọn chúng tra tấn hành hình bè bạn tôi
cắt cổ
lột da
xẻo thịt
từng đứa
hàng ngày
ngay trước mắt tôi
 
Vợ tôi câm nín
Con tôi câm nín
Anh em tôi câm nín
Bè bạn tôi câm nín
 
Tôi phải làm gì?
Hay tôi chỉ biết thỉnh thoảng rống lên một tiếng vô nghĩa,
nước mắt ròng ròng?
 
Sáng nay
một thằng trong bọn chúng đứng gần tôi.
Tôi có thể đá nó vỡ sọ
nhưng tôi sợ chết.
Tôi chỉ dám giả vờ vô ý
quất nhẹ vào mặt nó,
nhưng tôi lại quất ngược vào mông đít mình
                                                   theo quán tính.
 
30.4.2006
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018