thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
độc thoại đêm
 
lời của mi
trong bóng tối  dù gần
dễ làm đá
chảy nước
 
mắt
là suối chảy   từ suối
nguồn ở đâu?
 
bầu trời rấm rức  họ
dắt díu
dấm dẳng   dặt dẹo…   
 
chữ gieo xuống giấy
chờ thơ mọc
đêm càng dài
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018