thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Có một nền văn học Việt Nam, thế đấy
 
Ở ta hiện thời có những tay
chuyên giết thơ nức tiếng, ngày ngày
nép dưới chiếc bóng to đùng (cỡ
dòng chính) xoạc chân, ngay giữa bó
 
nghị quyết kín bưng (tôi muốn nói -
thời tiết thì bốn mùa, hiện thời
khủng long vẫn sống bầy đàn ở
ta) được dịp liền phát biểu tuyền
 
câu, chữ rất thuần chất về văn
học việt hải ngoại, đại loại, ngôn
ngữ, này/nọ chả thuần chủng, rất
ư stupid (tôi muốn nói - giờ
 
trở đi, phải “lộng lẫy con cặc
việt nam”* trên bất cứ bài bản
nào được cho là văn/thơ, xuất
xứ từ một nước có bốn/năm
 
ngàn năm văn hiến) thật ra, việc
giết thơ khá đơn giản, sáng/trưa/
chiều/tối nép bên dòng chính, xoạc
chân, ngay giữa bó nghị quyết luôn
 
luôn kín bưng, giá, lạc long quân
khi xưa trang bị cỡ gã này
giờ con/cái việt khứng tuyền khốn
nạn cũng cam; phát biểu tuyền câu,
 
chữ rất thuần chất, đại loại, rất
ư đậm đà bản sắc dân tộc
(tôi muốn nói - cái gọi nền văn
học dòng chính, chỉ rặt thợ viết,
 
và viết, phải đoán cách nói/nghĩ
của đồng chí đứng đầu văn hóa-
tư tưởng, thì còn đéo gì bàn
nữa) thời gian, ôi! vẫn lặng lờ
 
trôi, dòng đời vẫn luôn ồn, động,
mà rồi, cứ nay cởi mai trói
gô các anh văn nghệ (thì còn
đéo gì nói nữa) những tay chuyên
 
giết thơ nức tiếng gặp dịp, vẫn
phát biểu tuyền câu, chữ rất thuần
chất về văn học việt hải ngoại,
đại loại ngôn ngữ, này/nọ chả
 
thuần chủng, rất ư stupid (tôi
muốn nói - giờ trở đi, cho dẫu
ai đó cố tình thôi tô đậm
hai mảng sáng/tối lên hai chữ
 
quốc/cộng, thôi kèm theo hai màu
vàng/đỏ, những tay chuyên giết thơ
nức tiếng, gặp dịp, vẫn phát biểu
tuyền câu, chữ thuần chất, đại loại
 
rất ư đậm đà bản sắc dân
tộc) phải nói, thằng đéo nào ở
ta hiện thời cũng trí trá, vấn
đề có ưa hay không thôi; mà,
 
ờ “cái nước mình nó thế đấy.”
vâng! mấy chữ trên là của hoàng
ngọc hiến.
 
 
--------
* Thơ Trần Tiến Dũng.
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018