thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Những gì không đến từ Việt Nam...
                          + với Marek Hlasko, và các môn đệ
 
Những gì [xấu] không đến từ Ba Lan...
Thì đến từ Việt Nam… thế đấy.
 
Những gì [xấu] không đến từ Đông Âu
Thì đến từ Việt Nam… thế đấy.
 
Những gì [xấu] không đến từ chủ nghĩa xã hội
Thì đến từ Việt Nam… thế đấy.
 
 
Những gì [tốt] không đến từ Ba Lan
Thì cũng không đến từ Việt Nam… thế đấy.
 
Những gì [tốt] không đến từ Đông Âu
Thì cũng không đến từ Việt Nam… thế đấy.
 
Những gì [tốt] không đến từ chủ nghĩa xã hội
Thì cũng không đến từ Việt Nam… thế đấy.
 
 
Và đây, một tờ giấy Chứng nhận rằng:
Hoặc tất cả chúng ta được quyền tự phanh thây
hoặc tự ăn cứt, hoặc tự tủi nhục, hoặc tự tử… đều được
 
Thế đấy… một tờ giấy đỏ đến từ Việt Nam.
 
 
----------
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018