thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Ðồng bằng có một cái ghế
 

Ehèm ehèm nghe rõ chứ ehèm tôi đại diện cho

uỷ ban của tôi với trọng trách nặng nề tôi quyết

đứng dậy không thèm che đậy để nêu lên vấn đề

của cái cánh đồng bất mãn hay vũng lầy bất tận

gì đó rằng sự thực ở đâu thì cũng phải là sự thực

có tỉ lệ hình thức dung tích tuyệt đối về hỏng cầu

hay hư cấu đã được quy định tiêu cực là 22.3%

còn lại phải giữ tiêu chuẩn tích cực 93.9% cho hợp

với đạo lý quá độ tích phân mỹ mãn hoành tráng

công nhiên phân tích vi cực hoàn toàn của chế độ

áp chế văn học nước nhà các cô có nghe rõ chưa

nếu rõ rồi thì thử nói coi bị kiểm điểm vì lý do gì

 
4/2006
 
--------------
Chú thích:
Tựa bài nhại “Vòng tròn có một cái tâm” là một bài hát sinh hoạt tập thể phổ biến.
 
Cảm hứng từ bài báo trên mạng Tiền Phong Online ngày 20/4/2006: “Cà Mau: Tiếp tục đề nghị kiểm điểm Nguyễn Ngọc Tư”
 
Minh hoạ:

 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018