thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Ba cái thứ lăng nhăng
 

Vì lo đói no/trọc phú nên ta không có tác phẩm lớn

 

Vì lo đánh giặc/thủ dâm ta không có tác phẩm lớn

 

Vì hòa bình/hoá rồ ta không có tác phẩm lớn

 

Vì trói buộc/cởi trói ta không có tác phẩm lớn

 

Vì đóng cửa/mở cửa ta không có tác phẩm lớn

 

Vì bảo thủ/đổi mới ta không có tác phẩm lớn

 

Vì hậu thực dân/hậu đổi mới ta không có tác phẩm lớn

 

Vì mất tự do/rồi tự do ta không có tác phẩm lớn

 

Vì vô văn hoá/cũng như tham nhũng ta không có tác phẩm lớn

 

Trong nước ta không có tác phẩm lớn

 

Bay nhảy tận Trung Quốc, Đức, Pháp, châu Úc, Á, Phi, Mỹ… ta không có tác phẩm lớn

 

Người nhỏ làm việc lớn

Người lớn làm việc nhỏ…

Nên ta không có những tác phẩm lớn

 

Vì thường vụ thì lo xử lí những vụ thường thường

Vì tạp vụ thì lo xử lí những vụ phức tạp…

Nên ta không có những tác phẩm lớn

 

Vì những cái ba lăng nhăng

Nên tao sẽ mài răng để cắn vào bọn mày.

 
 
---------
Nguồn: Bài "Nhà văn"của Trần Wũ Khang, Tiền Vệ ngày 18.04.2006.

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018