thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Giữa chúng ta
Giữa chúng ta là những tiếng nói
                                              trong khoảng cách
Đã có những khoảng cách
                                     trong tiếng nói
                                                    của chúng ta
 
Giữa chúng ta không nghệ thuật
Không đồng hiện
                      không cấu trúc
                                          không khúc xạ
 
Giữa chúng ta những nguyên tử
                                            trong nguyên tố
Những nguyên tố hợp thành
                                       bởi nguyên tử
 
Giữa chúng ta những bến không bờ
Những bờ không bến
 
Chúng ta nhị nguyên
 
1998

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018