thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
eL.
... Ngoài ra còn đau một số thứ khác (thế mới ác!)
 
Cấm nói cấm        nghĩ cấm tưởng tượng         cấm tư         duy
Đoạn lìa quá             khứ
Khảo cung từng con         chữ
 
Ối giời ơi, con         này loại mặt
Đã bảo tránh         xa ra chỗ khác
Chỗ mày ở             vỉa hè (lè tè)
Lại cứ bon chen chuối        oản xôi chè
Ông là thu hồi tiêu          hủy, nhé (hé hé)
 
Viết như ưỡn         cổ nuốt xuôi cơn buồn           nôn mửa mật
Mùi ngấy nhậy ộc         ngược thoát           trào
Đau rũ         tàu mà           chẳng biết vì sao
 
Cũng chẳng biết cơn          đau hè         nhau nổi nhọt từ          những chỗ nào
Bầu trời ngày úng               bủng
Còi         cảnh sát hú quanh đèn          chớp đỏ xanh vây         tròn         náo động
A nô a nô …
Thuần một         cái là phong ngay mỹ         tục (chỉ mỹ mới         được tục thôi       nhá)
KH. Bùi thể nào cũng lấy hơi éo          một cái lên ngang         ngửa nửa octave bảo tám trăm         cái còi tám trăm         cái đèn tám trăm          con lục tục
Héo         hiểu để làm gì
Nhục như con cá             nục
Boo Boo sẽ chỉ ngoe          nguẩy          cười ngoe         nguẩy lắc bơi
Jupe ca rô đỏ chín          tươi xoè trời          ơi trên vớ mắt cáo mắt dơi khóa           ngời ngời xuân           nõn
Đau          tim đau        …im        hí hí          đau         im (lim dim)
Boo boo boo          boo …
Ngu như con          ku thì bà đây chỉ cho         mày à nu …       chết          mỏi
Dịch vụ này miễn          hỏi!
 
Trốn biệt cần         câu mà lâu lâu vẫn chạm mặt đầu          hẻm một ông          cóc
Cóc cậu ông           trời
Miệng phì         phì nhãi nhớt         phì phì bụng          phệ phì phì
Bảo này để cậu xoa đầu lấy tí         hên hên thì dẫu có mới toe toe học làm           thơ nhưng cứ cố lên ngoan ngoãn ngây          ngon sẽ có ngày được         sung vào         công hội thợ
Trương         to như cậu đây         nhảy phịch đến         đâu là thiên          hạ đều dạt ra ngay vì khiếp         sợ (suýt nữa thì đổ bẹp           nợ)
Nghe xong bèn thì là mà rằng lên cơn           ợ
Ông cóc khum        mình gồng          cơ Lý Đức khặc khặc không off được          cơn cười cùng           cục nói
Mà mình mắt mũi miệng mãi mở         tròn muốn         ói muốn ói
 
Cuối cùng đành cắn lưỡi đầu         hàng giấc mơ đầu         hàng những cơn ghen        tuông lậu
Chẳng thể mong chờ gì khác hậm         hực away
Lần này thì thực          chia tay chia đôi bàn         tay bấy lâu nay vẫn còn vấn         vương cạch          cạch
Lần này thì đúng là chia         tay thật
Dù scene này trời chẳng toé                 ra mưa
 
Đau rũ tàu mà          chẳng hiểu cái          làm sao
Toàn thân ngất                  liệt
Cơn chết dâng lên nuốt          tiêu đồng tử
Hai lỗ         tai toả khói
Máu vỡ từng           bầy
Thịt            da rữa chảy
 
Túm lại là rồi         cũng chẳng biết cơn          đau nảy         nhọt từ đâu
Tự dưng đầy lưng mụn           mọc.
 
SG 21/2/06
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018