thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
10 bài thơ cụ thể
 
A Bowl of Alphabet Soup
 
 
1.06
 
 
 
Văn hoá "chén"
 
 
1.06
 
 
 
A Flower of Words
 
 
1.06
 
 
 
Word is Growing Wings
 
 
1.06
 
 
 
A Flock of Words (without class discrimination) Flying Up
 
 
1.06
 
 
 
"Still Life in the Flea Market"
(After the Fall of Saigon 1975)
 
 
1.06
 
 
 
Trắng hoàng cung
 
 
1.06
 
 
 
Đối diện với chốn hẹn về
 
 
1.06
 
 
 
The Hen's Poetry Statement
 
 
1.06
 
 
 
Shaman
(portrait of Ted Hughes)
 
 
1.06
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018