thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Mr.
Ngày ngày tôi là thằng khác vác
thằng khác nữa dăm lần bảy lượt
dọ tìm cái thang cho những thằng
khác tôi nữa mãi rồi thành tật
 
đến tận bây giờ để khi dăm
lần bảy lượt vác lên cõng xuống
thằng khác dọ tìm cái thang liền
lập tức mồm thằng khác nữa chửi
 
vung xích chó việc chửi vung xích
chó làm thằng khác nữa bỏ một
thời gian dài lắm mới nắm bắt
kịp hoàn toàn tính cách trợt lỡ
 
của dăm lần vác lên bảy lượt
cõng xuống thằng khác tôi nữa từ
những năm đầu thế kỷ trợt lỡ
ở chỗ tập trung chuyện phải dọ
 
tìm cái thang thì thằng khác tôi
phải đạp lên thằng khác tôi nữa
tức khắc dù nhiều bận lòng hết
sức tuyệt vọng thằng khác tôi nữa
 
chỉ cầu sau tính cách trợt lỡ
thường xuyên bảy lượt dăm lần kể
bị cho những thằng khác tôi nữa
từ những năm đầu thế kỷ tôi
 
là thằng khác tôi nữa chỏ mồm
chửi vung xích chó chạy trối chết
dăm lần bảy lượt cõng thằng khác
tôi nữa dọ tìm cái thang cho
 
những thằng khác tôi nữa thật, chẳng
còn đất đâu để mà được hiểu
như kiểu tranh sống ngày ngày.
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018