thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Merry Christmas!
 
Giáng sinh đến rồi
Giáng sinh đến rồi
Chúa đã sinh ra muôn loài
và Chúa đã bỏ quên chúng tôi
 
Merry Christmas!
Merry Christmas!
ngày vui chung nhân loại
mà không có chúng tôi
 
máng cỏ này chúng tôi ăn
hang tối này chúng tôi nằm
có một ngôi sao ở phương đông
không soi sáng chúng tôi
 
chúng tôi thật tin Chúa
như thật tin Đức Bà Maria
nhưng Chúa không nhận Mẹ
và Chúa cũng chối từ chúng tôi
 
Chúa hy sinh chuộc tội
cho những tên gian ác
và Chúa bỏ quên chúng tôi
những người thầm lặng thảo ngay
 
ông già Nô-en
trong mơ đến với chúng tôi
trong tăm tối nghèo nàn
với những gói quà trống rỗng
 
xa xa trong ánh đèn màu
Chúa đến trong chuông mừng vang dội
trong ca vịnh thiêng liêng
chúng tôi sợ sệt không dám chen chân
 
và chúng tôi biết tượng Đức Bà
ngời nét buồn chân thiện
âm thầm khóc bên ngoài giáo đường
xót thương bầy chiên lành bị bỏ quên
 
cũng có một ông già Nô-en
được trả công đến với chúng tôi
ông cho quà cáp chúng tôi
nhưng lại không có quà cho chính con mình
 
và có những người từ thiện
đến ủi an thăm nom chúng tôi
ngài hội trưởng ngày xưa đã bỏ tù
và đuổi chúng tôi đi khỏi nhà mình
 
Chúa đã đau đớn trên cây thập tự
Chúa Cha trên trời đã bỏ ngài
rồi Chúa lại bỏ chúng tôi
giao cho quá nhiều chúa khác trên đời
 
lạy Cha chúng con ở trên trời
nguyện danh Cha cả sáng
nguyện mọi sự hư không
nguyện cát bụi vẫn là cát bụi
 
25/12/2005
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018