thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Trời độ Huê Kỳ
Bản dịch của Thận Nhiên
 
 
HAROLD PINTER
(1930~)
 

Trời độ Huê Kỳ

 
Cũng lại tụi nó nữa
Cái tụi Mẽo mặc giáp sắt đi diễu hành
Miệng hát hò tí tửng
Phóng cà tưng vào thế giới bự tổ chảng
Ca ngợi ì xèo ông Trời chính hiệu Huê Kỳ
 
Xác chết nằm nghẹt cống
Những người đã không thể xía vô
Những người hổng chịu hát
Những người đang tắt tiếng
Những người quên mất điệu tò te
 
Tụi kỵ sỹ quất roi xé gió
Đầu mày lăn trên cát
Đầu mày là cái vũng đọng trong đất
Đầu mày là vết dơ giữa bụi
Mắt mày đã đui còn mũi thì
Chỉ ngửi mùi thúi khẳm của người chết
Và tử khí nồng nàn y như thiệt
Với cái mùi của ông Trời chính hiệu Huê Kỳ
 
                   Tháng Giêng 2003
 
 
Nguyên tác:
 

God Bless America

 
Here they go again,
The Yanks in their armoured parade
Chanting their ballads of joy
As they gallop across the big world
Praising America's God.
 
The gutters are clogged with the dead
The ones who couldn't join in
The others refusing to sing
The ones who are losing their voice
The ones who've forgotten the tune.
 
The riders have whips which cut.
Your head rolls onto the sand
Your head is a pool in the dirt
Your head is a stain in the dust
Your eyes have gone out and your nose
Sniffs only the pong of the dead
And all the dead air is alive
With the smell of America's God.
 
                   January 2003
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018