thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Thẳm vực ngựa lừa
 
… Lưng lừa thồ nặng. Rừng rú vun vút ngọn roi tiếng thét tới tấp nhịp búa bổ, thúc ép loài đà điểu hí cuồng vó ngựa với vận tốc dựng bờm bão giật vỡ họng bồ chao. Một chuỗi dài chổng vó vào sự chổng vó trên thẳm vực con lừa cha ông chổng vó; vẫn một chuỗi dài bờm ngựa lao phóng bản năng rụng xuống trên chiếc lông con cháu bồ chao đà điểu rụng xuống. Sự bức bách bằng những đòn roi bạo hành nghịch hướng đại tự nhiên là chân tướng của thể-chế-chuyên-chế-mã-phu mà tôi cần phải nói và còn phải nói mãi; nếu không nói ra chỗ giấu sợi dây cương ấy ở đâu, bàn tay quy phạm đạo đức nào đã cầm giữ nó, là tôi có trọng tội với giống nòi ngựa lừa và những nạn nhân của chế-độ-quản-tượng rừng rú.
 
Vì cuộc cộng sinh bình đẳng của chúng ta với đại tự nhiên: Chế-độ-quản-tượng-mã-phu, hãy ngưng trò chơi bạo lực lên thân xác con người.
 
9.05

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018