thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Từ đáy thuỷ dâm tôi bước ra
 
khum cúi thật gần – tiếng nấc đỏ
rung thềm địa chấn
mảnh thời tôi xoáy gió tờ lịch rụng rơi nghiêng
để vuông tôi                      đốm sáng nửa vời
nhọn chóp nón tôi              tạo hình lửa ngún
phân mảnh lân tinh             tôi. Bán thời xanh
tròn lăn tôi một đời máu me hạt bụi
tự do lăn cái sọ khỉ tôi về phía trời thênh riêng
 
và ngửi đoá hồng nơi sâu đáy thuỷ dâm
phôi thai giọt tinh trùng điên quẫy đạp
ngọn roi sáng tạo – quất lên, rát sống lưng
mỗi dự phóng ngày mai nhập cuộc duỗi co, thở...
cây kim ngắn đấm vỡ mặt cây kim dài
tiếng động alarm giật thót
thời gian siêu mỏng lặng câm        rơi.
 
7.2005
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018