thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Bức tâm thư
THƠ THỰC HIỆN
 
Đọc kỹ tiểu thuyết Trại Súc Vật của George Orwell và thực hiện những điều sau đây:
 
1. Nếu Trại Súc Vật không làm làm bạn liên tưởng đến những sự kiện nào đó trong lịch sử Việt Nam từ 1945 đến nay, bạn hãy an tâm vui sống và đừng bao giờ đọc văn chương nữa.
 
2. Nếu Trại Súc Vật làm bạn liên tưởng đến những sự kiện nào đó trong lịch sử Việt Nam từ 1945 đến nay, bạn hãy lấy ra một tờ giấy trắng và chép lại một câu văn quan trọng trích từ tiểu thuyết ấy: "Mọi súc vật sinh ra đều bình đẳng, nhưng có một số súc vật bình đẳng hơn những súc vật khác."
 
3. Sau đó, bạn xoá đi các chữ "súc vật" và thay thế vào đó bằng bất cứ những chữ nào khác bạn thấy thích hợp.
 
4. Kế đến, bạn chia phần giấy trắng còn lại thành 2 cột song song.
 
5. Ở cột bên trái, bạn chép tất cả tên các con vật trong tiểu thuyết theo thứ tự: con nào quan trọng nhất hay nhiều quyền lực nhất thì xếp lên trên cùng; con nào bị áp bức khốn khổ nhất thì xếp xuống dưới cùng.
 
6. Ở cột bên phải, bạn chép các tên người Việt Nam từ 1945 đến nay mà các con vật trong tiểu thuyết làm bạn liên tưởng đến. Tất nhiên danh sách này cũng theo thứ tự như ở cột bên trái: người nào quan trọng nhất hay nhiều quyền lực nhất thì xếp lên trên cùng; người nào bị áp bức khốn khổ nhất thì xếp xuống dưới cùng. Bạn có thể ghi cả tên mình vào danh sách ấy.
 
7. Bạn photocopy trang giấy ấy thành nhiều bản và gửi cho bất cứ ai bạn muốn bày tỏ tư tưởng, kể cả những người (còn sống) có tên ở cột bên phải.
 
ngày 6 tháng 7, 2005
 
_________________
Xin các bạn gửi
- những ý kiến hưởng ứng hay phản đối ý niệm THƠ THỰC HIỆN;
- những thắc mắc về THƠ THỰC HIỆN;
- những nhận xét về các bài thơ "Giải hoặc", "Thực hiện phương trình" và "Bức tâm thư".
- những bài THƠ THỰC HIỆN do quý vị viết
về địa chỉ: thothuchien@yahoo.com

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018