thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông cáo |
văn học
Nghệ thuật
 
Sự vớt   những linh hồn      ở bìa địa ngục
trả về những xác ướp      Tái kiến trúc
 
sự  g ả y   b ú n g   n h ấ n   v u ố t
khiến chúng    những ánh ma trơi
nhảy múa bên Vườn đời
 
Ấy   một cái gì sắp tắt
Hắt 
Lên lời se sắt
Cười       ngậm ngùi
17.06.05
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014