thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Con gà trống tơ nào mà chả mát mắt
 
Hễ mở mồm ra là nó nguyền
rủa bọn chuyên thủ dâm, cho đến
chiều tà nó bỏ đi đầu tôi
phát thủng thêm một lỗ nữa, sâu
 
hoắm (lũ ngựa non thì hám đá,
thực; kể ra đây chả biết đâu
lường cứ ví như nhìn gà hóa
cuốc đi!) giờ, mọi ký ức còn
 
sót trong đầu kiểu ký ức điện
biên thì đã biến mất tự đời
nào tôi không nói làm gì (chỗ
này xin hiểu cho, tôi không hề
 
có ý giễu/ nhại nền điện ảnh
nước nhà, chuyện xưa rồi vả lại
đâu chỉ một mình anh bộ đội
nhân dân vũ trang chiến đấu!) điều
 
muốn nói là ngồi với nó nhiều
bận như thế, cũng chừng ấy chuyện
thơ thẩn lặp đi lặp lại mà
đầu tôi có thủng thêm lỗ nào
 
nữa đâu; bẵng một thời gian gặp
lại, bận này y chang bao bận
trước vẫn nói cười thơ thẩn bởi
thời nào thì cặc ai nấy vuốt/
 
lồn ai nấy vọc hơi đâu bận
lòng ba thứ ruồi bu, và quả
tình chuyện chỉ vậy mà hễ mở
mồm nó độc nguyền rủa bọn chuyên
 
thủ dâm; cho đến chiều tà nó
bỏ đi, đầu tôi phát thủng thêm
một lỗ nữa, sâu hoắm bao nhiêu
khía cạnh hết sức chịu chơi về
 
thời cuộc nam-nữ bình quyền của
nó/ của tôi được dịp tuôn ra
hết trơn từ cái lỗ sâu hoắm
đó giờ, mình- đầu- tứ chi tôi
 
trống hoác; hành động giễu/ nhại lại
sự háo thắng của lũ ngựa non
hám đá trước khi nó bỏ đi
khiến tôi càng thêm tuyệt vọng, không
 
thể đổ là nhìn gà hóa cuốc
được chao ôi, giờ đây mọi ký
ức còn sót trong đầu kiểu ký
ức điện biên thì đã mất tiêu
 
tự đời nào tôi không nói làm
gì, điều muốn nói là ngồi với
nó bao bận như thế mà tôi
chả chịu ý thức rằng- nó, cũng
 
một thứ gà trống tơ hám đá
không thua bất kỳ một con ngựa
nào trên đời i mean, get the
fuck out of here!!!
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018