thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Nhạt | Tịnh
 

Nhạt

 
mưa   vũng nước   muối    
canh suông
sương   chiết từ trời
huyết     ứa từ đất       
 
hàm lượng      30% xương 
thịt     còn lại      Nước
 
thử nghĩ:
bào thai   sự kết tụ  lớn mạnh
p h â n  rã
chút chất lỏng   tro  bụi
một chút hoá thạch
 
ấy vậy   một- cánh- cửa -mở
đi ra         &đi vào
một-cánh-cửa-khép 
 
thế là
ba lần há miệng
một lần hắt hơi
 
 

Tịnh

 
mở miệng   niệm
trầm tư     Thiền
amitabha
a-mi-ta-bha
a-m-i-t-a-b-h-a
         cửa
cửa              cửa
         cửa
đâu là lối ra
đâu là lối ra
a mi ta bha
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018