thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Từ nhà xuất bản Giấy Vụn: jjohnny15 [*] trở lại…

+ Cũng như tiện thể nhắn tin cho Huy, Duy, Chát, Thọ… được tin sốt dẻo kẹo kéo [xe pháo mã]  

 
Lần đầu tiên tay trung uý mật vụ biết mình vừa dậy thì ở tuổi 38 [bằng cớ là vụ dị mộng tinh], mừng rỡ và biết ơn hình sex của jjohnny15 vô cùng… dù jjohn đã xâm nhập email của tay, thay vì tay [nhờ hacker] xâm nhập email những nhà thơ khác…
 
[Còn tại sao 38 tuổi mới trung uý thì miễn bàn ghế tại đây]
 
Việc trở lại của jjohn tạo nguy cơ cho bốn em nhỏ kể trên có chuyện để bàn tại hẻm và mần thơ in web…
 
Và quan trọng hơn, jjohn cho thấy những ý hướng tự do + dân chủ=nhân tính đã tìm ra đất sống của mình qua email… và chuyện sung sướng, thoả mãn ý thức bản năng đã không dễ dàng bị bóp cổ…?
 
Và cũng chính điều này một lần nữa thắp lên hi vọng rằng tất cả chúng ta chưa bị quán triệt đi tẩy não sạch trơn???
 
Dù não chúng ta chỉ toàn bã đậu và nước rửa chén.
 
 
-----------------------
[*] Theo thông tin mới nhất, jjohnny15 cũng là mật vụ, thế mới ngu…
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018