thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Lăng nhăng với đôi điều đã ổn
 
Dẫu bài thơ có nghĩa đi chăng nữa
người không quan tâm đến thi ca chả
bao giờ họ tìm đọc chắc chắn thế,
nhưng tôi và miroslav holub
 
vẫn muốn viết cho họ đọc để làm
gì, chỉ trời hiểu “khi thơ thẩn hắn
cắt cóp chỉ độc mớ coupon hạ
giá condom chính hiệu kimono
 
của cala food, để làm gì chắc
ai cũng biết trời hãy còn tờ mờ
dợm nổi hứng bọc gói cần-sa gã
ra ngồi ở pier 42 cho tới
 
mờ mịt, vui buồn gì cũng đái dăm
vũng ngoài rìa cầu..” người không bao giờ
quan tâm đến thi ca vừa uống bia
vừa câu cá rất nghề và câu cá
 
cũng còn có nghĩa biết thế, nhưng tôi
cùng miroslav holub cứ thích
viết cho họ đọc để làm gì, chỉ
trời hiểu dẫu bài thơ có nghĩa đi
 
chăng nữa những người cho là có quan
tâm đến thi ca họ, thực chả bao
giờ đọc một cách thấu đáo “hằng buổi
sáng hằng buổi trưa hằng buổi chiều y
 
làm chết đúng thứ công việc của ngày
hôm rồi / hôm trước, đêm về vẫn chơi
đứng - chơi ngồi - chơi nằm phía đầu giường -
cạnh giường ngay giữa giường, bằng tư thế
 
một kẻ khai phóng gã xuất tinh trong
condom một cách hết sức hoàn hảo...”
tôi kể điều này mới hay cũng chỉ
trời hiểu, bọc khí vất dưới chân giường
 
đích thị sáng ra còn không biết là
ai/của ai, người không quan tâm đến
thi ca chắc chắn họ chả bao giờ
tìm đọc, người cho là có quan tâm
 
đọc chả bao giờ đến thấu đáo cho
dẫu bài thơ vô nghĩa hoàn toàn hoặc
có nghĩa huống hồ... giờ, trở lại việc
khi mới bắt đầu biết chút tiếng tiệp
 
trạng thái sống lúc nào trong tôi cũng
có đôi ba thằng ấm ớ khác nhau
nên khá thích việc viết cho những người
không hề quan tâm đến thi ca đọc
 
của miroslav holub mà đã
hai lần tôi lặp lại ở trên thú
thực, sự tích ấy tái hiện mỗi khi
thơ thẩn tôi thường cắt cóp coupon
 
hạ giá condom chính hiệu kimo-
no chợ cala food, để làm gì
đến đây tôi không phải dài dòng nữa.
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018