thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Những tác phẩm tiêu biểu Đại Cồ Việt từ truyền thống đến hậu Cộng sản

(triển lãm tại World Trade Centre, New York, 2009)

 
Trường Sa (khoả thân)                   1998, sơn dầu bồng đảo (80x180km)          sold*
Biên giới Việt-Hoa (phong cảnh)    1995, màu nước trên lụa (2x1,120km)         sold
Cam Ranh (khoả thân)                       2008, sơn trên eo vịnh (22x32km)               $US1,120m
Hải Phòng (tĩnh vật)                           2009, phố cảng hun khói (4x4km)               $1,119m
Tuyến phòng thủ Tây nguyên                  2008, mozaic trộn đất basal (4x1,000km)    $2,289m
Âu Cơ và 100 quả trứng                        2000BC, son huyền thoại (72x52mm)           NFS**
Mỏ hòn Gai (khoả thân)                      2009, than đất nung (3x50km)                    $1,999m
Nghĩa trang Văn Điển (bố cục)               2092, bó chiếu trên hòm (1x1km)                $1,100m
Gái Việt (thị trường chơi quốc tế)         2005, sơn trên mu lông lá (3,200km)           $US8/h
Nhà thờ Đức Bà (khoả thân)          2008, sơn trên liên tôn (40x180cm)              $900m
Chùa Một Cột (khoả thân)              2009, khắc gỗ (41x179cm)                          $900m
Hạ Long (Nude)                                 2001, đá đẽo eo vịnh (20x120km)                $990m
Bắc Bộ Phủ (chân dung tự họa)            1999, khảm xà cừ, đánh bóng (5x5km)        $120m
Đại nội Huế (kiến trúc hoành tráng)      2009, miểng sành trộn vôi cát (10x12km)     $400m
Hồ Chí Minh (chân dung)                     1975, thành phố dát vàng (12x10km)           $54,000m
Thăng Long (khoả thân)                      16thC, bùn trét tre nứa (40x30km)               $5,999m
Hà Nội (chân dung tự hoạ)                  17thC, thủ đô đất mùn (10x12km)               $122,110m
Hội An (khoả thân)                            15thC, phố cổ gốm sứ (6x6 km)                   sold
Xe ba gác (tĩnh vật)                            2001, đồng nát (100x200cm)                       $8,000
Vechailônggàlôngvịt (tĩnh vật)                2009, nghệ thuật trang thiết (1500 tấn)        $9,001
Chiếu giường (bố cục)                          2007, văn hoá phồn thực (5x3m)                  $95,000
Đền Hùng (phong cảnh)                  14thC, gạch ngói tái tạo (156x156mm)          $12,987m
Kiều Nguyễn Du (truyện thơ)                 18thC, mực tàu giấy dó (18x35cm)               $1,234
Quầnxìnịtvúlaiquần (bố cục)         2009, thổ cẩm quốc doanh (dài 3,200 km)     $6,000
 
—The prices are negotiable at the counter.
 
03.2005
_________________________________________
* Đã bán
** Not for sale: không bán.
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018