thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
điểm cấp orê điều tri ỉa chảy cấp
 
tao có điểm cấp orê ngay dưới lưng quần và không ở phía sau
mày hơn chi tao dù mày phía trước…
 
có thời mày nói với tao rằng thích ỉa chảy
ỉa chảy trong quần để gió cuốn đi…
 
còn bao năm qua tao thích điều tri [xin lỗi đớ lưỡi: điều trị]
cái thứ ỉa chảy trong quần rồi thành cát bụi…
 
có kẻ rằng tự vườn khuya bước về [không phải mày] thơm mùi ỉa chảy
tao ôm lòng đêm ỉa chảy-táo bón…
 
tao xin lỗi mày vì bài thơ ỉa chảy
thù hằn chi đâu mà rếu thơ ca…
 
tao muốn làm thơ như điều tri ỉa chảy
rồi xúc phạm mày mỏi gối ra đi…
 
bao năm rồi mày mãi ra đi
bao năm rồi tao điều tri chảy cấp…
 
tao xin lỗi mày rồi, mày xin lỗi tao đi
lời thơ đâu mà chỉ lời tục tĩu…
 
tri tục tĩu hoài cũng như tri ỉa chảy
bác sĩ khuyên rằng:
với người lớn thì oresol với nước ấm
với trẻ em thì oresol với nước ấm
với xác chết thì cũng oresol với nước ấm
CÒN TAO VỚI MÀY THÌ ORESOL VỚI OLRESO…
 
tao mặc kệ, mày viết toa đi
thưa bác sĩ: tiền và thơ đã hết.
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018