thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Hai bài thơ
 

bài thực tập mô tả [xung hữu đột], tiện thể [diện] đạp luôn vào mặt [mẹt] bọn bảo thủ [dâm dật] và lười [biếng] nhác…

 
trong động tĩnh hơi thở        tôi trườn mình qua mồ hôi và lỗ chân lông      một cách thức lỏng        bọc phần lỏng     là tôi-lỏng         một thể đặc          sợi lông đen           cái đầu đen       phần to nhất         tôi---sợi lông        chường ra ánh sáng            bên ngoài đêm tối                  bên trong căn phòng đen và bài thực tập mô tả...
 
nàng nói rất to         kẽ răng         hơi thở nhẹ và âm thanh nhỏ          lời của vật bị đè féc féc        lời bài kinh cầu an pâm pâm        lời hưng phấn yô yô           lời chửi chồng je je              lời hấp hối zu zu... và bên dưới           những cựa quậy        tôi trườn mình trở lại               giọt mồ hôi mang tiếng lời chiều chuộng        nàng_trong suy nghĩ và hành động thập cẩm           tôi biết          bài thực tập                    của tôi...
 
cứ thế         đi vòng quanh                vòng quanh                   hành trình tôi                       một tăm xỉa
răng        đi vòng quanh tăm xỉa răng        cách nghĩ cuồng và cách đi           cách làm việc mòn              nàng nói lần cuối          trong bài thực tập này      và không nghĩ về sự mòn   trong chuyện chúng tôi           và tôi biết bài thực tập             tôi mô tả/đang mô tả và chưa hoàn thành           bài thực tập hết pin               có lẽ thế/nên thế…
 
đang ngon lành, địt mẹ muốn chửi thề: fuck you [and more…]
 
 
 

Những đau đớn khởi đầu [gối] và chuyện truyền rao [bán] đạo pháp ở một xứ không tiền đồ [tang lễ] như của chúng ta [bà nội]…

 
Bấy giờ có nhiều người vấp ngã.
Người ta sẽ nộp và thù ghét nhau.
(Mt 24 , 10)
 
Hắn     ngôi hai         kẻ dò đường/đi tìm thảo nguyên lông cừu
nơi chăn dữ lời và những thứ có thể mua
người ta thấy           hắn mập mạp trong triệu triệu nghi lễ...
giữa đám đông theo hắn                thuyết giảng
bài những con chim làm tổ lưng cừu             sự kết đoàn và những con rận bay với
                                                                                          phông trời màu đỏ.
 
Bấy giờ, giả định...
hắn nộp hết những thứ mình có                một cây gậy nằm ngang cửa ra vào
một cái bào dọc thân cây còn xanh và trổ nụ và những tông đồ           kẻ theo         lẫn
                                                                                                     không theo...
hắn sẽ được ba gánh tiền mà ba ngôi đã gánh                từ nhiều đời trước
và những kẻ theo/không theo gánh đến bây giờ...
hắn sẽ được tưởng thưởng             bất chi đao              những thiếu nữ
eo thon xương chậu rỗng... và mỗi buổi chiều
dạo vòng quanh ngôi nhà               hoa hồng       vườn nho và bên ngoài
                                                                   những kẻ chết đói...
 
Giữa đồi. Nhà hắn đấy...
hắn đi lên đồi khác          xa hơn           giữa đem trăng           mọi người ngủ
mọi trò xảo đã diễn ra.
 
Bấy giờ, giả định...
hắn làm thơ_ảo tưởng
hắn làm kẻ tư tế_không cho ai
nhà tiên tri_lỗi thời
Không. Không là gì              hắn              ngôi hai            nhà kinh tế
những so đo             thiệt hơn: trò của thánh giá
tự bán mình             không. Tự mua mình rẻ mạt
và bán giá cao             ba ngày đầu cơ
hắn               một tỷ phú ở hang        ra thảo nguyên     về hang và trốn chạy...
 
Bấy giờ, giả định...
“Người ta không thù ghét và nộp nhau”
hắn vẫn lang thang trên đồi           trên đồng vốn cuối
cùng người ta mặc kệ
người ta bố thí
người ta gán bệnh          một cách như tình cờ
hắn không được mua và bán
những đau đớn khởi đầu...
 
những đau đớn khởi đầu
không từ hắn/cho hắn
không từ tông đồ/cho tông đồ
không từ kẻ theo_không theo/cho kẻ theo_không theo
không từ trò xảo thánh giá và hang tối...
 
những đau đớn khởi đầu
không từ kẻ bán hắn   không người mua
không từ kẻ mua hắn            không người bán...
 
từ những kẻ biết hắn và những kẻ như hắn giở trò            nghĩ về hắn…
 
và cũng đang ngon lành, địt mẹ [khốn nạn thế] cũng muốn chửi thề: fuck you [and more…]
 
La Hán Phòng 6.2003
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018