thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Cười khổ dưới thập tự giá
 
Ấy ấy
Những cái mặt trắng đá
Lấy gì vá lại đêm vỡ tan
 
Ngày trong suốt
Kẻ xin cơm dò đường…
 
Lời trích dẫn là:
Dưới ánh sáng này
Làm gì còn bọn khố rách…
 
Hun hút sâu.Ngõ hẻm
Lời kinh cầu đã dứt
Dưới ảnh tượng hí hoạ của Chúa
Bó gối
Cười buồn
 
10.01.05

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018