thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Giáng Sinh năm nay
 
Đêm đó về quờ quạng tắt hết đèn
đóm nằm giữa giường trùm chăn kín từ
đầu người thực rối rắm tôi luôn mồm
lầm bầm- phải dỗ cho bằng được giấc
 
ngủ... phải dỗ..., tai nghe loáng thoáng “hơn
hai mươi ngàn người mất tích...” phát nhợn
nhợn trong bụng rồi như không mồm miệng
mở ra thở hết sức hối hả phía
 
màn hình đương chớp nháy miệng người xướng
ngôn viên đài NBC mở ra
tiếp tục tường trình bản tin “... cơn sóng
thần dìm hơn hai mươi ngôi làng...” nó
 
như nuốt chửng tôi, ngầy ngật ngồi lên
ngó bấy giờ 5 giờ 7 phút sáng
cơn địa chấn xa lắc tự ngoài khơi
Ấn Độ Dương lại hành tôi phát muốn
 
chết đây, chịu trận như thế cho đến
sáng nay bản tin mới nhất từ miệng
người xướng ngôn viên đài CNN
đưa ra con số hơn 100.000 ngàn
 
người chết mồm miệng tôi phát mở ra
thở hết sức hối hả, trước mắt miệng
thằng chào món bảo hiểm nhân mạng tôi
đúng 100.000 ngàn đồng đương mở ra
 
nuốt chửng tôi trên chuyến buýt lao về
hướng north beach, thực quờ quạng phóng xuống
lề băng đại qua đường thằng lái chiếc
xe mới tinh suýt cán ngang thò đầu
 
mắng tôi thằng chó đẻ, chẳng buồn chửi
lại đích thị tại ngọn tsunami
dìm chết bao nhiêu sinh linh đã mấy
ngày rồi vẫn còn hành tôi phát muốn
 
chết đây, vụt chạy như ma đuổi chực
nhớ ra ngay giữa đêm ngồi dốc ngược
chai rượu đỏ cùng lũ bạn đón chúa
sinh ra đời “quả thật chẳng có chiếc
 
thuyền Noah đến đón bất cứ ai, không
một ai cả...” thì hơn trăm ngàn sinh
linh phút chốc biến mất khỏi trần đời
và cũng đúng giây phút không biết bao
 
nhiêu ngàn người lâm cảnh màn trời chiếu
đất tôi ngầy ngật mửa thốc mửa tháo
xuống sàn quờ quạng tắt hết đèn đóm
nằm giữa giường chăn trùm kín từ đầu
 
phía màn hình chớp nháy miệng người xướng
ngôn viên đài NBC đương mở
ra tường thuật bản tin “...hơn hai mươi
ngàn người mất tích bởi sóng thần...” ngồi
 
lên từ bấy cho đến sáng nay dưới
bầu trời thực thảm sầu đứng xớ rớ
trước north beach tôi chỉ biết lầu bầu
“Nam mô quan thế âm bồ tát- ma
ha tát cứu khổ cứu nạn...”
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018