thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Ở truồng ngoài Ocean Beach
 
Phưỡn ra, nhắm không phải làm gì cho
hôm nay- ngày mai nữa tôi tọng cả
cuộc đời cà chớn của chính đích thị
vô hốc mắt đạp đạp xuống bọng đái
 
đời, đầu y kề bên mộng huyễn cuộc
đời- thực giả - định mệnh - rủi may vâng,
chả ai lường trước đâu viết mà ra
được như quý văn-thi hữu trong nước
 
nọ nay thực không dễ dàng chút nào
thiên hạ khắp mọi miền/ vùng đã từng
nhốn nháo như mổ bò, không phải bàn
cãi với y mọi điều phải nghĩ ngay
 
lúc này quả nhảm nhí vào một buổi
sáng như mọi buổi sáng thoải mái lột
truồng mọi ý tưởng từng một thời chỉ
toàn bao đồng trên trời dưới đất cũng
 
có thể ngay bây giờ của chính đích
thị tôi tọng thẳng xuống bọng đái đời
đạp đạp cho vào hư vô đầu thị
kề bên huyễn mộng cuộc đờ i- định mệnh -
 
rủi may tất thảy thực tủn mủn muốn
bắt cho được thơ quả không đơn giản
như thị tưởng khắp trong thành phố phút
chót mọi cái chết đều giống hệt, với
 
y việc phải nghĩ ngay bây giờ thực
vô nghĩa phưỡn ra tôi tọng cả cuộc
đời tàng tàng của chính đích thị về
phía cuối chân ngày các nhà thơ từng
 
nổi đình đám hai thập niên cuối thế
kỷ trước giờ bỗng thành những hình nhân
bằng giấy xanh, xé vụn trí tưởng y
nhét phía sau văn bản chi chít những
 
mẫu mã thơ năm ba/ bốn ngàn lẻ
giờ đây lần ra hình thức nguyên thủy
bài thơ quả cực khó lại phải nhắc
về việc viết mà ra được như quý
 
văn-thi hữu trong nước nọ nay thực
không dễ dàng chút nào thiên hạ khắp
mọi miền/vùng đã từng nhốn nháo như
mổ bò, không phải bàn cãi vào buổi
 
sáng như mọi buổi sáng tôi cố gắng
sắp xếp lại các con chữ đâu đấy
(trên văn bản này không cần thiết phải
có văn hóa đọc) thị tự do một
 
cách tuyệt đối lật mặt trái các con
chữ lên tìm nghe âm vọng. trong đầu
y trời biển thấp thoáng bóng con tàu
giấy trên khoan mâm quả - hoa đèn những
 
hình nhân toàn bằng giấy xanh thị hô
cấm cửa vào thành phố lúc ba giờ
sáng, giật mình tôi ngửi thấy độc mùi
nách mùi bẹn mùi da thịt phưỡn ra
tươi rói.
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018