thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Sự vụ
Tôi nhớ có những cái chết ngắn đã tìm đến
                    hỏi đích danh tôi
Nhưng tôi chưa kịp chuẩn bị
Cái chết bỏ đi
 
Tôi nhớ những đêm tôi và một hoạ sĩ nói về cái chết
Anh nói: Ghê bỏ mẹ! Nó đứt khúc, gãy đoạn!!!
Như những bản thiết kế bị tháo rời anh đang vẽ
 
Tôi đã thấy cái chết ló dạng
                    trong những câu thơ tôi vừa viết
Một mũi tên bắn đi và quay ngược
Thời đại không người truyền tin
Chỉ truyền những cái chết
 
Tôi tiếp tục viết khi cái chết vẫn liên tục xuất hiện
Nó gõ vào tôi, vào thơ
Nhưng không lẽ chỉ vì thế mà tôi
                    liên tục gửi cái chết vào thơ?
 
Như cái chết chúng ta hôm nay
Chết mòn
 
Một suy tưởng điên rồ
Chúng ta người đã chết lại
          bàn cãi quá ồn ào về cái chết
 
 
Những bóng ma cười ré

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018