thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Nhắn tin
 
Ai ở đâu ở yên đấy,
cứ việc tà tà mặc tôi
mỗi thức giấc mỗi con mắt
cấp thời láo liên tuồng đồng
 
cô/ cốt cậu, một mình nhiều
lúc bức xúc ấn tượng chỗ
hoa hậu việt nam khúm núm
tối ngày chỉ thêu dệt giặm
 
mắm muối hình hài rốt cùng
vẫn vác cà- nông chạy vòng
vòng ối, tình tang tôi chả
liếc dọc ngó ngang cứ lẩn
 
thẩn giờ khác nào đang đêm
mộng du cứ đu cành map-
le la làng mà thật, chẳng
ai nghe bởi chẳng cam an
 
thân- thủ phận kiểu thơ làm
dẫu táo báo lai rai được
rồi, ngày giờ mỗi bận thờ
thẩn bên cửa sổ cầm bằng
 
y lật đật trở lui lại
giường tiếp tục trùm chăn ấn
tượng chỗ hoa hậu việt nam
khúm núm lỡ lâm vào cảnh
 
ông ăn chả bà ăn nem
ở đây tôi tính toan chi
cũng lỡ làng cảnh ngộ- ngộ
xin đừng hiểu là cảnh tao
 
nọ nay tắt đèn nhắm mắt
niệm liền trong bụng lạy cha 
chúng con trên trời mà thần
hồn rất ấn tượng chỗ hoa
 
hậu việt nam khúm núm ai,
ở đâu ở yên đấy cứ
việc tà tà .
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018