thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Tẩn mẩn tao làm như (theo) trong nước
 
Quả nhiên (hậu) từ đi, đứng, nằm,
ngồi bất kỳ đâu tao đã là
bóng của chính tao rồi mà hằng
ngày, ngày nào cũng hệt ngày nào
 
(lại) tao cứ cà khịa chụp bóng
(bắt hình) chính tao tưởng làm gì
hóa ra để thờ lạy (chỉ tổ
ăn hại) nói nghe chơi (thiệt) chẳng
 
còn ý tưởng (tượng) nào bất chợt
rồ dại nữa mà một đầu tơ
tưởng (tóc) rồ dại có cần thiết
cho mạch chữ (nghĩa) chăng, riết rồi
 
muốn (to) nhỏ kiểu trên giường (dưới
đất) phải muối mặt (mốc) sanh giặc
cùng mày thử hỏi- đi, đứng, nằm,
ngồi bất kỳ đâu tao đã là
 
bóng của chính tao rồi mà ngày
này sang ngày khác ngày nào cũng
hệt ngày nào (đâu) tao có cà
khịa chụp bóng (bắt hình) chính tao,
 
để chỉ tổ ăn hại lẫn nhau
à, nói nghe chơi (thiệt) giống như
chuyện con cà (con kê) đánh đĩ
thời gian (ác) ngày nào cũng hệt
 
ngày nào kể sống được yên ổn
đánh cược với (cuộc) đời nọ nay
quả hết sức khó hiểu mà quả
thực (giả) như tao đã là bóng
 
của chính tao rồi, ngày này sang
ngày khác muốn (to) nhỏ kiểu trên
giường (dưới đất) phải bắt hình (chụp
bóng) chỉ để thờ lạy nhau riết
 
rồi ngó như chuyện con cà (con
kê) đánh đĩ thời gian (ác) nói
nghe chơi (thiệt) chẳng thèm suy tưởng
(tượng) mông lung ai chả thấy (tao)
 
đã là bóng của chính tao sau
(trước) cũng mày tao chỉ còn nửa
đời bên cuộc lữ này, cứ tưởng
bở bóng cỡ tao (hình cỡ mày)
 
sau rốt nó tợ loại chữ (nghĩa)
xài ở đây, (đấy) hệt những thứ
ấm a (ấm ớ) độc tênh hênh
nằm ngay (đơ) trên đầu đạn cối
 
thiên hạ chỉ việc dùng dập cho
te tua mặt con chữ nào thập
thò muốn chui vô ngoặc kép, thế
thôi.
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018