thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Cảnh north beach
cởi north beach ra biển bắc
mê chết bỏ
hình dạng north beach mental health
chả mấy khác ngụ ngôn
gải giọng truyền nhiễm ngày
 
tối lẩm bẩm allen ginsberg
tắm truồng ca
kèn san francisco
thằng che chữ thổi lòng vòng north beach
(ai, kẻ la cứ la)
cảnh dịch vụ bài bản
bụi bờ
(ai, kẻ nhắng cứ nhắng)
 
rõ đời kiếp
allen ginsberg cười khằng khặc
dâm tình trên north beach
tự xử tử bằng cách liếm thiệp
thắt nơ
một mặt cách tân vần điệu north beach
miệng nhao nhao ngâm nga fuck you...
 
fuck you
(north beach vẫn muôn năm ngốc ngếch)
dựng allen ginsberg
đầu north beach chổng khu
mỗi mạng không căn cước thâm căn
gừ gừ nơi cuống họng om...om.
 
north beach có từ trước
allen ginsberg
cỡ tay hồ
                cũng chơi north beach
mutienchien        fuck off
 
chi nữa...

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018