thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Thơ cục hòn
 
Ném hòn cuội ú ớ vào đầy tròn mênh
mặt hồ trượt băng hoá thân buồm        trắng
và những trường sóng ruổi rong vô tận biển
 
hiện ra nơi đường nứt kẽ răng — chân trời
lời chớp động       sấm rền sôi ùng ục
trước khi lời nói nổ ran, nổ tung, nổ bùng, nổ ra
tràng liên thanh liên tu bất tận khùng điên
xác chữ xồm xoàm không cắt tỉa
nước miếng ‘duy-vật-biện-chứng-rác’ phun nhọ mặt người
sụt lở cuộc chơi lưỡng nguyên đôi bờ chìm lặng nhân thế
 
bổng trầm
                        vải thô
                                                lụa xé
 
phóng chiếu giữa chiếc mồm bão trốt — gương trời xanh
chờ nhìn 1 bình minh tô lục chuốt hồng
trước khi mầm đẹp      úa       khoe màu thỏi son cosmetic
khản giọng chim đêm
                           cất tiếng lau khô mặt mây mưa sũng ướt
 
mặt người thiếu máu       mặt phố
mặt sông mặt đường mặt đất hẹn mùa trang điểm.
 
7.2004

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018