thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Tối dưới Tenderloin
 
Giữa đêm trời lạnh lắm nguyên một
đám Mỹ đen hãy còn tụ dưới
góc đường xéo xéo phía cửa sổ
phòng tôi mà lạ, bao giờ cũng
 
nhốn nháo ầm ĩ; chả tài nào
dỗ giấc ngủ được tôi nhoài hẳn
người ra cửa sổ quái! cả một đám
thật tất bật, đưa mắt dáo dác
 
tôi chú ý từ đầu đường thằng
Mỹ trắng đi lơn tơn tìm thuốc,
nó gạ hết thằng nọ đến thằng
kia bỗng tôi giật bắn cả người
 
nguyên đám Mỹ đen phát hô hoán
lên xúm lại túm thằng Mỹ trắng
ô; hết thằng kia đập đến thằng
nọ nện tôi chết điếng người ngó
 
trân trân, mấy con Mỹ đen cũng
hùng hổ không kém hết con nọ
đạp đến con kia thụi, tôi nghĩ
mình chẳng biết phải làm gì bấm
 
9 1 1 với mớ tiếng Anh
ăn đong thằng Mỹ trắng chắc chắn
chỉ nước chết đến trọng thương trời
tối lạnh lắm trèo lên giường tôi
 
giật thót người co quắp, dưới góc
đường xéo xéo phía cửa sổ phòng
tôi thằng Mỹ trắng nằm thẳng cẳng
ngay bên trên cột đèn có gắn
 
tấm biển in đậm hàng chữ DRUG-
FREE ZONE.
 
--------------------------------------
Tenderloin: Tên một khu phố (dạng ổ chuột) ở thành Cựu Kim Sơn.

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018