thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Lóng xương rơi dọc đường giờ chắp lại
(nhân ngày 19 tháng Sáu)
 
Cuộn vào trong em lũ chữ tượng hình hoa/ đèn rải kín thân thể tổ quốc giờ hóa thành
bùn
từ chỗ kín nàng nhìn gần vẫn những ẩn dụ mang nhiều mặt-
mùa hè cứa hơi thở
đứt khúc
từng đoạn nơi mọi khoảng trống tôi đọc ra dường cũng chỉ những ý tưởng cũ kỹ
ngay chính giữa bài thơ
 
bọn ma chữ mở ra toàn ý nghĩ đui/ cụt
 
Trên mảnh đất màu mỡ cơ cầu những cuộc tình tay đôi/ tay
ba trồng đầy ẩn dụ rắn và táo
(ngôn ngữ đời thường được gắn hoa/ đèn)
tôi gian dâm với mọi câu chuyện kể từ môi miệng người đàn bà đoan chính
những bài thơ
 
phơi dưới bầu trời đầy nắng
sáng nay
mùa hè như một tên trộm thập thò cứa
hơi thở đứt khúc từng đoạn
 
Ở mảnh đất màu mỡ giờ tôi dính liền định mệnh từng con chữ nói rồi đợi lũ chữ
tượng hình hoa/
đèn đã hóa thành bùn tan rữa trên thân thể tổ quốc tôi mút chỗ kín nàng
 
Cuộn vào trong em mùi thịt da dậy nồng cùng tiếng
lời tôi đang giẫy chết- giạt về bên này từ chỗ kín em nhìn gần vẫn những câu chuyện kể về
cuộc tình tay đôi/ tay
ba trổ đầy ẩn dụ rắn và táo
đào sâu nơi khoảng trống cũng chỉ những ý tưởng cũ
kỹ phơi ra ngay chính giữa bài thơ
 
bọn ma chữ mở ra toàn suy nghĩ đui/ cụt
 
giạt về bên kia ôi, đời sống vẫn mang ẩn dụ nhiều mặt-
tôi làm tình cùng mọi câu chuyện kể từ môi miệng người đàn bà dâm
đãng
những bài thơ
 
và vân.. vân.
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018