thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Buổi sáng một mình
 
Dựng dậy khỏi giường
tim tôi thình lình đập một cách hết sức ác liệt
- chắc tại ba hồi mở, bốn hồi thắt của các đồng chí cán bộ nhà văn đây!
ngó đồng hồ- mặt đồng hồ y
 
sàn diễn kịch hài chính trị,
tôi cởi truồng nhoài người qua cửa sổ- giờ
giấc đúng giờ/ giấc dưới âm phủ
đảo mắt dáo dác, nơi góc đường xéo xéo phía cửa sổ phòng tôi
 
một đám đen/ trắng có cả thằng
Cock, đầu hôm nó đứng ngay cửa sổ vừa gọi ầm ĩ rủ vô
 
đường Haight vừa đưa tay ra dấu
sẽ có màn phi cần- sa chùa,
bấy giờ tim đập chỉ hơi ác liệt một chút;
 
thẩy cho nó cả bao thuốc tôi lắc đầu hét- đụ mẹ, mày đi
đi!
giờ này mà nó tụ năm/ tụ ba dưới đó, hết đêm nay cu cậu ở ngoài đường;
(chả ai như tôi tối ngày nơm nớp chỉ chỗ ăn/ chỗ ngủ)
tim vẫn còn đập một cách hết sức ác liệt
thì liền một lúc hai, ba xe cảnh sát chạy vụt ngang còi
rú inh ỏi;
 
tôi nghiệm ra chắc chắn mấy cái vụ ưa đánh lận con đen của các đồng chí cán bộ nhà văn đây,
ngó đồng hồ, kim đồng hồ lúc chạy y giờ giấc
kịch hài chính trị trên TV, chả biết tim rồi bao giờ
ngưng đập, các anh/ chị hề nhì
 
tiếp tục dẫn chương trình kiểu hưng
ca,
nhà đương cuộc xã hội chủ nghĩa Việt Nam vẫn tiếp tục xạo
ke, các diễn đàn trên mạng cùng
 
báo chí trong (ngoài) nước vẫn tiếp
tục đăng tải toàn bài vở có
tính độc sáng;
trở lui lại giường tôi lầm bầm- cặc ai nấy vuốt, OK.
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018