thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Giữa đám thuyền thúng
 
Thế là cậu vất cái món lãng mạn về biển
Ðúng, tớ thua
Không phải mấy đầu nón tua, ngước cái thấy trời?
Chắc là mấy chiếc thuyền thúng luờn quờn?
Cũng chẳng phải
Bọn vàng rượt?
Thì đã
Rồi sao
Tóm lại là không được, xem nào, bắt đầu từ đâu
Tính ngược chắc
Thời Mao tắm Dương Tử sau những trận hãm không tắm
Vệ binh hồng
Bị chúng tẫn đấy
Bác của Ðại Việt vái lạy, qui đầu Bắc hướng
Chúng giết đấy, khổ
Chính trị viên đọc nhầm
Cái gì
Chữ Ta, chữ Tàu
Không phải Tàu
Trung Hoa Vô Sản Vĩ Ðại
Vài hải đạo, vài hải đảo thấm tháp gì
Chúng thủ tiêu đấy. Ta đi đây
Thì đi đi. Lại cứ vượt biên, vượt biển, tử quá bán Sài Gòn rồi, sao cứ
Lại Hán tự
Chết thì nói chết
Truy cứu ngôn ngữ lãng mạn chúng đã chôn sống lâu rồi
Thực a
Không cần ngó ra biển
Ðồng tình
Cậu nói gì
Chúng đang kéo tới kìa
Ðầy đen cả một chân trời ngắn
Cá lềnh bềnh
Dân lềnh bềnh còn lâu hơn, sao cứ vậy
Ừ, nôm na, không tìm được cái ra
 
26/4/2016
 
 
----------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018